Aquí hi trobareu activitats útils per a introduir nous continguts. Tot i que molts cops aquesta fase didàctica es fa a través d'exposicions magistrals, aquí recomanem altres estratègies.