Aquí hi trobareu activitats per fer exercicis o pràctiques entorn als nous continguts.

La vida de´n Pere Vila. CEIP Pere Vila.