Aquesta fase didàctica està formada per activitats que es duen a terme en l'entorn immediat (barri, ciutat) amb l'objectiu de millorar l'entorn i contribuir al canvi social. En aquestes activitats, els coneixements adquirits i les decisions preses hi han de tenir un paper molt important.